Over Manus
Manus, meer dan handen
Kwaliteit en veiligheid,
de sleutel tot succes.

Manus streeft een uitmuntende kwaliteit na in haar dienstverlening. We gebruiken hiervoor een eenvoudige formule:

Tevreden medewerkers
+ Kwaliteitsvolle bedrijfsvoering
= Tevreden klanten

We leggen de lat minstens even hoog als in de reguliere economie, opnieuw met de motivering dat dit de enige manier is om onze arbeiders klaar te stomen voor een geslaagde doorstroom. Als resultaat behaalden we al in 2010 het ESF-kwaliteitslabel.

Al onze werven zijn veilig georganiseerd en alle werknemers werken volgens de wettelijke veiligheidsregels. Zo goed als iedereen van onze omkadering, zowel werfleiders als ondersteunende diensten, behaalde een VCA-VOL attest.

Mijn werknemers zijn klaar voor doorstroom, wat nu?

Duurzaamheid is voor Manus geen modewoord. Het zit in de Manus-genen ingebakken. Handenarbeid, onze core-business, is per definitie de meest ‘schone’ vorm van werken. Daarnaast vertaalt duurzaamheid zich bij Manus als volgt:

  • We werken uitsluitend met schoonmaakproducten die voldoen aan de strengste ecologische criteria.
  • We werken nooit met pesticiden of herbiciden. We verwijderen het onkruid ofwel manueel, ofwel met borstelmachines of gasbranders. De benzine die we gebruiken voor haagscharen, bladblazers, grasmachines is milieuvriendelijk.
  • Voor de aanleg van perken wordt de voorkeur gegeven aan inheemse planten.
  • We schilderen steeds met wateroplosbare verven.
  • We rijden zo veel mogelijk met de fiets en het openbaar vervoer naar de werven en hebben vier elektrische voertuigen in ons wagenpark (Goupil).

We houden steeds de ecologische gedachte in het achterhoofd: we maken telkens de afweging welke impact een beslissing heeft op ons ecosysteem en minimaliseren onze impact.

Wie zijn we en waar staan we voor?

Manus is een maatwerkbedrijf dat actief is in de domeinen schoonmaak, groen en renovatie. Dit zowel voor bedrijven als particulieren. Al wie extra handen nodig heeft, kan op ons rekenen. Manus combineert sociaal verantwoord ondernemen met uitstekende kwaliteit en commerciële feeling.

We zetten in op duurzame relaties en engageren ons om mensen verder op te leiden. We geven dat extra duwtje om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Buurt-en doorstroom-
bedrijf

Manus werkt mee aan een aangename, propere en veilige buurt. Iedereen die bij Manus werkt, is overtuigd dat Manus geen eindstation is. Wij stomen onze mensen klaar voor een job in de reguliere economie.

Manus is één van die creatieve helden-ondernemers die de traditionele paden verlaten en concepten ontwikkelen om de nieuwe uitdagingen die de veranderende arbeidsmarkt met zich mee brengt aan te gaan.

Fons Leroy
Gedelegeerd bestuurder VDAB

Menu