Over Manus
Manus, meer dan handen
Manus, de start van een nieuwe carrière

Manus is een doorstroombedrijf: iedereen die bij Manus werkt is overtuigd dat Manus geen eindstation is. Alle medewerkers, werfleiders en de directie werken samen om er voor te zorgen dat onze ‘handjes‘ doorstromen naar een job in de reguliere economie. Dankzij een persoonlijk ontwikkelingsplan, opleidingen, professionele begeleiding en een gemotiveerde omkadering zorgen wij dat de werknemers klaar zijn voor een job buiten de sociale economie.

De ‘groene draad’ binnen de ontwikkeling is werken: we leren onze arbeiders werken in een werkomgeving die zo dicht mogelijk een gewone werkomgeving benadert. Enkel zo kunnen we hen op een realistische manier klaarstomen voor een job in het normaal economisch circuit.

Doorstroommatrix:
Extern werken werkt!

Als iemand klaar is voor een job buiten de sociale economie (doorstroomklaar), biedt Manus verschillende opties aan. Via onze doorstroommatrix bekijken we welke vacatures er zijn bij onze partners en matchen die met onze handjes. We zoeken de beste manier om iemand duurzaam aan de slag helpen in een privébedrijf. Aan elke manier is een type traject gekoppeld waar de werknemer in kan stappen, op voorwaarde dat hij of zij de doorstroomstandaard heeft bereikt. Deze standaard is een kwaliteitsgarantie. Alle werknemers die in een traject stappen bezitten de nodige sociale en vaktechnische competenties die bijgehouden worden in een persoonlijk Manus-ID.

Onze werknemers zorgen ervoor dat Manus de financiële slagkracht heeft om een volgende generatie handjes op te leiden en klaar te maken voor een nieuwe carrière.
Werken aan deze doorstroomstandaard is de hoofdtaak van Manus als buurt- en doorstroombedrijf. Ontdek hier hoe we dit dagdagelijks doen.

Wil je meer informatie over onze doorstroommatrix en de lopende trajecten met onze partners. Of wil je zelf een partner worden? Contacteer ons

Werken aan een aangename buurt

Manus is zeer zichtbaar in de straten en vele van onze medewerkers worden spontaan aangesproken. Onze handjes zijn dan ook graag gezien omdat ze werken aan een aangename, propere en veilige buurt.

Onze mensen zien werken inspireert: veel mensen bieden zich spontaan aan om deel uit te maken van het enthousiaste Manus-team.

Wie zijn we en waar staan we voor?

Manus is een maatwerkbedrijf dat actief is in de domeinen schoonmaak, groen en renovatie. Dit zowel voor bedrijven als particulieren. Al wie extra handen nodig heeft, kan op ons rekenen. Manus combineert sociaal verantwoord ondernemen met uitstekende kwaliteit en commerciële feeling.

We zetten in op duurzame relaties en engageren ons om mensen verder op te leiden. We geven dat extra duwtje om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Kwaliteit,
veiligheid en
duurzaamheid

Manus streeft een uitmuntende kwaliteit na in haar dienstverlening. We leggen de lat minstens even hoog als in de reguliere economie.

We gebruiken hiervoor een eenvoudige formule.

De impact van onze “buurt aan de beurt” acties is enorm. Voor onze werknemers, maar ook voor de buurtbewoners. Daar doen we het voor!

Aomar Ghazaoui
Regiomanager Logistiek

Menu