Manus werft
Een job bij Manus.
Wat houdt dat in?
Wat mag ik verwachten?

Onze medewerkers zijn actief in groenonderhoud, schoonmaak en renovatie. Afhankelijk van uw competenties en uw voorkeur zal u ingedeeld worden in een team. U wordt tijdens het werk bijgestaan door uw collega’s en aangestuurd door een werfleider. We gaan er van uit dat u een goede ingesteldheid hebt, leergierig bent en zo snel mogelijk wil doorstromen naar een nieuwe carrière.

Werken bij Manus wil zeggen dat u gedurende een periode van max. 3 jaar werkt in een omgeving waar u geholpen wordt om u verder te ontplooien. Onze jobcoaches begeleiden u tijdens uw traject bij Manus en helpen u na afloop van uw termijn een job te vinden. We geven u tal van kansen. Grijp ze!

Persoonlijk opleidingsplan (POP) en doorstroom

Bij Manus stomen we onze werknemers klaar voor de privéarbeidsmarkt. Daarom investeren we veel in het aanleren van technische en sociale competenties in functie van doorstroom.

Doorstroom is een term binnen de sociale economie die gebruikt wordt als werknemers van gesubsidieerde arbeid in de sociale economie doorstromen naar de privé of reguliere arbeidsmarkt.

Om deze doorstroom gemakkelijker te maken heeft elke Manusser een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Iedere starter krijgt een werfleider als peter of meter. Wanneer iemand in dienst komt, evalueren we de aanwezige competenties. Dit vertaalt zich in werkpunten waarmee werfleiders, arbeidsbegeleiders en jobcoach aan de slag gaan. Aan de hand van observaties, gesprekken en evaluaties leggen we samen een traject af. Door bijsturingen en opleidingen trachten we de medewerkers zo goed en zo snel mogelijk klaar te maken voor een start in een nieuwe carrière: een job in het reguliere arbeidscircuit.

De doorstroomstandaard:
een kwaliteitsgarantie

Onze Manussers worden elke dag begeleid op de werkvloer en om de drie maanden geëvalueerd. Na 1 jaar wordt er bekeken of iemand de doorstroomstandaard heeft bereikt.

De doorstroomstandaard is een pakket van competenties die iemand moet bezitten om te kunnen werken in een doorstroomtraject.

Wordt de standaard niet gehaald na 1 jaar, dan gaat er opnieuw een traject van één jaar van start. Dit traject kan men een aantal keer doorlopen. Voor alle duidelijkheid: dit traject is niet van onbepaalde duur.


Goesting is het belangrijkste

Naast enkele praktische voorwaarden om aan de slag te gaan bij Manus, is het belangrijkste dat u ‘goesting’ hebt om de handen uit de mouwen te steken!

Kom langs op onze vestiging in Antwerpen.

U vindt ons aan de Mechelsesteenweg 128-136, 2018 Antwerpen. Breng uw identiteitskaart en eventueel uw cv mee.

Door de focus op persoonlijke ambitie en competenties krijgen onze werknemers meer zelfvertrouwen.

Christophe Parijs
Jobcoach Manus

Menu