Manus voor bedrijven
Manus adviseert
Een sector in verandering

Met de uitvoering van het Maatwerkdecreet is de sociale economie definitief een nieuwe weg ingeslagen. De bestaande subsidiemogelijkheden en reglementeringen werden grondig aangepast om de sector een meer duurzaam karakter te geven. Deze transitie zorgt voor veel bedrijven voor een extra belasting. Worstelt uw bedrijf met de nieuwe uitdagingen, laat Manus uw klankbord zijn.

Doorstroom, het nieuwe mantra.

Wie werkt in de sociale economie wordt vaak geconfronteerd met de term doorstroom.
Maar wat is dit juist? Hoe kan u doorstroom realiseren in uw bedrijf. Hoe kan u uw werknemers klaarstomen om de sprong te maken naar de privé arbeidsmarkt? Hoe doet u aan competentiemangement?

Manus heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de organisatie klaar te maken voor doorstroom. Onze omkadering en handjes zijn er van overtuigd dat doorstroom de énige oplossing is. Samen met onze externe partners tekende Manus een doorstroommatrix uit om onze werknemers optimaal klaar te maken en te begeleiden naar een nieuwe carrière. Via interne doorstroom, individuele doorstroom en collectieve doorstroom worden onze handjes naadloos ingepast in reguliere bedrijven.

Doorstroommatrix

Als iemand doorstroomklaar is, biedt Manus verschillende opties aan binnen het bedrijfsmodel ‘de doorstroommatrix’. Het doel van de doorstroommatrix is om te kijken welke vacatures er zijn bij onze partners en deze te matchen met onze handjes. Met andere woorden op welke manier kunnen we iemand aan de slag helpen in een privébedrijf. Aan elke manier is een type traject gekoppeld waar de werknemer in kan stappen, op voorwaarde dat hij of zij de doorstroomstandaard heeft bereikt. Deze standaard is een kwaliteitsgarantie. Alle werknemers die in een traject stappen bezitten zodus de nodige competenties.

Werken aan deze doorstroomstandaard is de hoofdtaak van Manus als buurt- en doorstroombedrijf. Ontdek hier hoe we dit dagdagelijks doen. Het idee hierachter is dat de werknemer zelf meewerkt aan haar kans voor een duurzame job bij een regulier bedrijf.

Mijn werknemers zijn klaar voor doorstroom, wat nu?

Dankzij ons portfolio aan bedrijven kunnen we ook uw medewerkers via onze doorstroomtrajecten begeleiden. Indien u niet de tijd hebt om actief op zoek te gaan naar openstaande vacatures bij maatwerk-, of reguliere bedrijven, laat Manus u helpen. Via het Manus-id project matchen wij werknemers met mogelijke werkgevers uit ons netwerk.

Al onze diensten voor bedrijven


Wij blinken uit!


Manus heeft groene handen.


Schakel een team met werfleider in


Werken op maat, dat werkt!

Langdurig
partnership

Kan uw bedrijf zich vinden in onze kijk op duurzaam ondernemen en duurzame tewerkstelling?

Engageer u en werk samen met ons aan duurzame tewerkstelling. Laat Manus uw bedrijf ondersteunen met tal van services. Ontdek wat onze “Manus services” kunnen betekenen voor u.

Menu