Manus voor bedrijven
Eenmalige opdracht of
langdurig partnership. U kiest!

Werken met Manus is kiezen voor een bedrijf met een duidelijke sociale meerwaarde. Manus helpt bij schoonmaak, groenonderhoud, renovatie, logistiek en manueel werk. Wij bekijken samen met u de opdracht en na akkoord voeren onze werknemers onder toezicht van een werfleider de werkzaamheden uit.

Onze diensten:


Wij blinken uit!


Manus heeft groene handen.


Schakel een team met werfleider in


Werk op maat,
dat werkt!


Handenvol logistiek

Langdurig
partnership

Kan uw bedrijf zich vinden in onze kijk op duurzaam ondernemen en duurzame tewerkstelling?

Bedrijven die zich engageren om gedurende 12 maanden vijf werknemers op te leiden op hun werkvloer, komen in aanmerking voor een Manual Service Partnership.

Manus
adviseert

Door het Maatwerkdecreet is de sociale economie een nieuwe weg ingeslagen. De subsidiemogelijkheden en reglementeringen werden grondig aangepast om de sociale economie een meer duurzaam karakter te geven.

Wat kan dit betekenen voor uw bedrijf? Hoe realiseer je doorstroom en compententiemanagement?

Sedert vele jaren bestaat er intense klant – leverancier relatie tussen Manus en Van Gansewinkel. Het professionalisme en het correcte werk van de medewerkers van Manus zorgen voor een grote tevredenheid bij onszelf maar ook rechtstreeks bij onze klanten. Daarnaast is het mooi te zien dat medewerkers van Manus echte kansen krijgen om zich te kunnen ontplooien !

Dirk Abel
Van Gansewinkel

Menu